-Раздел: отчет по практике

Добро пожаловать в бесплатный каталог учебных материалов Bigreferat.ru! Здесь Вас ждут сотни тысяч учебных работ по различным дисциплинам (рефератов, курсовых и контрольных работ, дипломов), а также сочинений и кратких изложений известных литературных произведений.

Маркетинговый анализ "Студий дизайна интерьера" г. Одесса

СОДЕРЖАНИЕ

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1 Введение

2.2 Основная часть

2.3 Вывод

2.4 Приложения

3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нами было получено задание от ЛПР провести исследование рынка «Студий дизайна интерьера», с целью открытия новой студии.

...

Маркетинговое исследование целевой аудитории в ночного клуба

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Экономический факультет

Кафедра Менеджмента и маркетинга


ОТЧЁТ

о прохождении учебно-ознакомительной практики

Студент ЭФ III курса

Скрыпченко Павел Игоревич

...

Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Інститут міжнародної економіки і інформаційних технологій

Кафедра маркетингу

ЗВІТ

про виконання програми виробничої практики

студентки

група Е-10-06-БМР(2,3 з)

Спеціальність маркетингу

Спеціалізація міжнародний маркетинг і реклама

...


Маркетинговая деятельность ООО "Вариант"

Министерство образования Российской Федерации

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный университет»

Экономический факультет

Кафедра менеджмента и маркетинга

ОТЧЕТ

об учебно-ознакомительной практике

...

Маркетинговая деятельность ИП "НСис-Д"

1. Дать полное наименование предприятия, его адрес, географическое положение, изучить форму собственности

ИП «НСис-Д» является индивидуальным предприятием. Форма собственности – частная. Предприятие является юридическим лицом и действует на основании законодательства РК.

Фирма «НСис-Д» была основана в 2000 году, и зарегистрирована администрацией Карагандинского района города Абай.

...

Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Канівська філія

Спеціальність «Менеджмент організації»

Звіт по виробничій практиці

на ТОВ «Масском» Call-центр Окі-Токі

в період з 6 квітня по 30 квітня 2010 р.

Виконала студентка ІV курсу

...

Комплекс маркетинга ЗАО "Телекомпания Даль-ТВ"

Содержание

1.  Общая характеристика рекламного агентства

2.  Характеристика маркетинговой среды агентства

3.  Комплекс маркетинга агентства

4.  Совершенствование комплекса маркетинга агентства


1.  Общая характеристика ЗАО «Телекомпания Даль-ТВ»

 

...


Исследование рынков и потребительского спроса г. Благовещенске

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет»

Психолого-педагогический факультет

Кафедра экономики и управления

ОТЧЁТ

ПО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Исполнитель:

...

Исследование работы компании "Панорама"

Содержание

Введение

1 Корпоративные процедуры и правила «ООО Компания «Панорама»

2 Основные работы по маркетинговому анализу в ООО «Компания «Панорама»

3 Принципы мерчендайзинга в ООО «Компания «Панорама»

4 Ассортимент товаров в ООО «Компания «Панорама»

5 Поставщики ООО «Компания «Панорама»

6 Изучение главных конкурентов ООО «Компания «Панорама» в Курске

...

Илишевское ДРСУ ГУП "Башкиравтодор"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАМСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра экономики и менеджмента

Специальность: менеджмент организации

Шифр: 080507

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

База практики: Илишевское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор»

Выполнила:

__________________________ Р. Акмалова студентка 122

...

Діяльність відділу маркетингу на машинобудівному заводі

Вступ

В процесі економічних перетворень, що характеризувалися відмовою від раніше діючих адміністративних структур та переходом народного господарства на ринкові механізми функціонування та регулювання, з'явилося багато фірм, акціонерних товариств, комерційних банків, холдингів з переважно ринковою орієнтацією. Ці підприємства конкурують один з одним, активно беруть участь в світовій конкуренції товарів та послуг. Для того, щоб підприємство успішно функціонувало та конкурувало в умовах ринкової економіки, продукція підприємства повинна відповідати певним стандартам якості, ціна повинна відповідати можливостям потенційних покупців, обслуговування клієнтів повинно бути на дуже високому рівні. Для того, щоб забезпечити всі ці умови підприємству необхідно мати досконалу організаційну структуру, добре наладжений процес виробництва, необхідно мотивувати працівників. Отже, дослідження діяльності підприємства є досить актуальним питанням. Важливою особливістю є те, що перш за все необхідно на прикладі конкретного підприємства розглядати всі аспекти діяльності підприємства. Об'єктом практики є ЗАТ «НКМЗ».

...

Деятельность торгового предприятия

Содержание

Введение

1. Краткая характеристика предприятия

2. Организационная структура предприятия

3. Внешняя среда предприятия

4. Внутренняя среда предприятия

5. Анализ финансового состояния предприятия

Заключение

Приложения


Введение

Основной целью прохождения производственной практики является закрепление и углубление знаний, полученных во время обучения, приобретение практических навыков работы по специальности в условиях перехода предприятия к рыночным отношениям.

...

Деятельность организации ООО "Кроношпан"
Оглавление

 

Введение

Глава 1 Этапы прохождения практики

1.1 История компании

1.2 Положение ООО «Кроношпан» в отрасли

1.3 Показатели экономической деятельности предприятия

1.4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «Кроношпан»

Глава 2 Индивидуальное задание. Управление сбытом ООО «Кроношпан»

...

Деятельность организации на рынке социально-культурных услуг
Оглавление

Введение

1 Назначение и структура МУ КЦ «Дом озерова»

2 Нормативно-правовая база деятельности МУ КЦ «Дом озерова»

3 Особенности управленческой деятельности МУ КЦ «Дом озерова»

4 Рекламная деятельность МУ КЦ «Дом озерова»

5 Финансовая деятельность МУ КЦ «Дом озерова»

6 Управление персоналом МУ КЦ «Дом озерова»

...

Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку
1.  Загальні відомості про компанію Житомирське ЗАТ «Ліктрави»

ЗАТ Житомирське «Лікарські трави» (скорочено «Ліктрави») засноване у 1928 році. За більш ніж 80 років роботи з невеликої бази по переробці лікарської рослинної сировини завод переріс в потужне підприємство. Підприємство займається заготівлею лікарської рослинної сировини, її переробкою та фасуванням, виробництвом і продажем лікарських засобів, товарів народного споживання та іншими видами діяльності. Знаходиться за адресою м. Житомир, 1001, вул. Київське шосе, 21.

...

Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

ЗМІСТ

 

Вступ

1.         Організаційно-економічна характеристика СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”

2.         Характеристика процесу управління маркетингом на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”

3.         Характеристика процесу маркетингового дослідження на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.

...

Анализ финансовых результатов деятельности торгового предприятия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра экономики и планирования

О Т Ч Е Т

по преддипломной практике,

выполненный на материалах

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлСи»

...


Анализ финансового состояния торгового предприятия ИП "Одежда"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

Факультет управления и

финансов кафедра управления и финансов

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Работа выполнена

2009г.


СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

...

Анализ расширенного ассортиментного перечня товаров для секции "Часы"

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общая характеристика деятельности ОАО «ЦУМ Минск» (секция 7270 «Часы»

2. Организация работы по закупке товарной группы у поставщиков

3. Анализ структуры ассортимента товарной группы в торговой организации

4. Состояние работы по управлению качеством и экспертизе товарной группы в торговой организации

Заключение

...

Анализ производственных факторов Курского филиала "Фармакор"

отчёт

о преддипломной практике

курс 6 специальность

«Государственное и муниципальное управление»

сроки проведения: 4.04.11 – 29.04.11

место прохождения

Курский филиал ЗАО «Фармакор».

Руководитель практики от организации

Квасов О.Л.


Выполненные виды работы

...


Bigreferat.ru - каталог учебной информации (c) 2013-2014 | * | Правообладателям