-   Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми "INDESIT" відносно аналогічної продукції фірми "Atlant" та потреб споживачів
doc.png  Тип документа: лабораторная работа


type.png  Предмет: Маркетинг


type.png  ВУЗ: Не привязан


size.png  Размер: 93.28 Kb

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту організацій

 

Розрахункова робота

з курсу

Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств обробної промисловості

на тему:

Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми «INDESIT» відносно аналогічної продукції фірми «Atlant» та ᴨᴏᴛреб споживачів


Виконала:

ст. гр.МОРз-11м

Марків М. А.

Прийняв:

Матвій І.Є.

Львів – 2011


Мета дослідження конкурентоспроможності продукції

 

Конкурентоспроможність продукції – це відповідність продукції вимогам ринку, можливість збуту її на конкретному ринку. Її можна визначити порівнюючи конкуренті вироби між собою. Конкурентоспроможність поняття відносне, чітко прив’язане до ринку та часу продаж (для ᴛᴏʙарів сезонного попиту). Одночасно у кожного покупця є свій критерій оцінки задоволення власних ᴨᴏᴛреб. Тому конкурентоспроможність набуває ще й індивідуального відтінку. Витрати покупця складаються з двох частин – витрат на купівлю (ціна виробу) та витрат, пов’язаних із споживанням. Разом вони складають ціну споживання , яка здебільшого значно перевищує продажну ціну. Тому найбільш конкурентний не той ᴛᴏʙар, за який просять мінімальну ціну на ринку, а той, у якого мінімальна ціна споживання за весь строк служби у покупця.

Методика оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства відносно аналогічної продукції конкурентів та ᴨᴏᴛреб споживачів

 

Об’єктом оцінки конкурентоспроможності є нові вироби фірми «INDESIT» відносно аналогічних виробів фірми «Atlant» та ᴨᴏᴛреб споживачів.

Першим виробом який планує випускати фірма «INDESIT» є двохкамерний холодильник класу В INDESIT В-18Т, другим – двохкамерний холодильник класу А INDESIT ВН-20. Розрахунки показників конкурентоспроможності проводяться по відношенню до популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S, та до аналогічних виробів конкурента – двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 та двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00 відповідно.

Оцінка конкурентоспроможності виробу включає такі етапи:

1)  Аналіз ринку на виріб найбільш конкурентоспроможного виробу-взірця (аналогу) як бази для порівняння та визначення ᴨᴏᴛреб груп імовірних споживачів (сегментація ринку);

2)  Визначення набору порівняльних параметрів загальних виробів(нового і аналогу) та розрахунок комплексного показника якості нового виробу;

3)  Визначення ціни споживання та індексу конкурентоспроможності даного виробу за ціною споживання;

4)  Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності даного виробу.

Для визначення комплексного показника якості нового виробу перш за все вибирається перелік споживчих параметрів, тобто показники, які характеризують технічний рівень і рівень якості продукції та в тій чи іншій мірі цікавлять її потенційних споживачів. Ці показники об’єднуються в наступні групи:

1)  показники призначення;

2)  показники надійності;

3)  показники безпеки;

4)  патентно-правові показники;

5)  ергономічні показники;

6)  естетичні показники.

Наступним кроком є визначення параметричних індексів якості за кожним з показників. При цьому необхідно враховувати наступні правила:

1)  Для показників, за якими збільшення числового значення показника відповідає покращенню характеристики, параметричні індекси якості визначаються за формулами:

, якщо ;

, якщо ;

, якщо ;

, якщо .

2)  Для показників, за якими збільшення числового значення показника відповідає погіршенню характеристики, параметричні індекси якості визначаються за формулами:

, якщо ;

, якщо ;

, якщо ;

, якщо .

де і=1,2…, n;

 — відносний і-тий показник якості нового виробу у порівняні з аналогом;

 — кількісні значення одиничного і-го показника відповідно нового та виробу-аналога і значення, яке задовольняє споживачів даного сегменту ринку, натуральні одиниці;

n — кількість відносних показників якості, що дорівнює числу параметрів, які розглядаються, шт.

Значення параметричного індексу якості відображає або покращення () або погіршення () параметру нового виробу в порівняні з аналогом.

Процедура визначення коефіцієнтів вагомості одиничних показників якості складається із декількох етапів:

1)  Розробка анкетних питань, що стосуються насамперед всього переліку одиничних показників якості, які викорисᴛᴏʙуються при визначенні узагальнюючого показника. Після встановлення самих одиничних показників складають другу частину анкети, мета якої одержання значення коефіцієнтів вагомості. Важно понимать - для полегшення задачі інколи експертам пропонують оцінити максимальне () та мінімальне () значення вагомості і-го показника.

2)  Вибір експертів. Як правило, число експертів 10 – 15, серед них повинні бути розробники цієї та аналогічної продукції, виробники та представники експлуатаційних організацій.

3)  Опитування експертів.

4)  Математична обробка результатів опитування різними імовірнісним методами.

Оскільки цікавить зміна кожного і-го параметру нового виробу, відносно до замінюваного з врахуванням коефіцієнта вагомості по кожному параметру, то формула для розрахунку комплексного показника якості набуває вигляду:

,

де — одиничні показники якості і-го техніко-експлуатаційного параметру, відносні одиниці;

 — коефіцієнт вагомості і-го параметру, що визначає його відносну вагомість (значимість), відносні одиниці. Сума цих коефіцієнтів повинна дорівнювати 1;

n — кількість показників, що оцінюються, шт.

Комплексні показники якості нового виробу визначаються за кожним з сегментів ринку, що розглядаються.

Дані та розрахунки зведені у табл.1 для нового виробу — двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S, виробу-аналога двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 та ᴨᴏᴛреб споживачів; у табл.2 для двохкамерний холодильник класу А INDESIT ВН-20 відносно холодильника класу В INDESIT В-18S, виробу-аналога двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00 та ᴨᴏᴛреб споживачів.

Таблиця 1. Визначення комплексного показника якості нового виробу – двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т

п/п

Параметри Одиниці вимірювання Значення параметру Потреба споживачів Параметричний індекс якості і-го показника з базою порівняння Вагомість і-го показника Зважений параметричний індекс якості з базою порівняння
INDESIT В-18S Двохкамерний холодильник класу В
Atlant XM6023-000 INDESIT В-18Т INDESIT В-18S Atlant XM6023-000 INDESIT В-18S Atlant XM6023-000
1. Призначення
1.1 Споживна ᴨᴏᴛужність за рік кВт·год 467,3 482,7 470,85 350 1,008 1,030 0,25 0,252 0,258
1.2 Потужність морозильної камери кг/доба 6 15 12 15 0,800 1,000 0,12 0,096 0,120
1.3 Об’єм холодильної камери л 203 205 235 230 1,130 1,120 0,1 0,113 0,112
1.4 Об’єм морозильної камери л 84 108 104 120 1,240 0,960 0,1 0,124 0,096
2. Надійність
2.1 Довговічність роботи тис.год. 130 200 180 210 1,380 0,900 0,2 0,276 0,180
3. Безпека
3.1 Електробезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040
3.2 Пожежобезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,06 0,060 0,060
4. Патентно-правові
4.1 Показники патентного захисту коеф. 0,9 0,8 0,9 0,9 1,000 1,125 0,03 0,030 0,034
4.2 Показники патентної чистоти коеф. 1 1 1 1 1,000 1,000 0,03 0,030 0,030
5. Ергономічні бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040
6. Естетичні бали 4,5 5 5 5 1,110 1,000 0,03 0,033 0,030
Разом 1,000 1,094 1,000

Як видно з результатів табл.1 значення комплексного показника якості двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S становить 1,094, а по відношенню до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000, що свідчить по однаковий технічний рівень з аналогом конкурента та вищий рівень відносно виробу власного виробництва.

 

Таблиця 2. Визначення комплексного показника якості нового виробу – двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20

п/п

Параметри Одиниці вимірювання Значення параметру Потреба споживачів Параметричний індекс якості і-го показника з базою порівняння Вагомість і-го показника Зважений параметричний індекс якості з базою порівняння
INDESIT В-18S Двохкамерний холодильник класу А
Atlant НМ512-00 INDESIT ВН-20 INDESIT ВН-20 Atlant НМ512-00 INDESIT ВН-20 Atlant НМ512-00
1. Призначення
1.1 Споживна ᴨᴏᴛужність за рік кВт·год 467,3 400,8 365 350 1,280 1,100 0,25 0,320 0,275
1.2 Потужність морозильної камери кг/доба 6 15 15 15 2,500 1,000 0,12 0,300 0,120
1.3 Об’єм холодильної камери л 203 204 205 205 1,010 1,004 0,1 0,101 0,100
1.4 Об’єм морозильної камери л 84 104 154 120 1,430 1,150 0,1 0,143 0,115
2. Надійність
2.1 Довговічність роботи тис.год. 130 180 200 200 1,540 1,110 0,2 0,308 0,222
3. Безпека
3.1 Електробезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040
3.2 Пожежобезпека бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,06 0,060 0,060
4. Патентно-правові
4.1 Показники патентного захисту коеф. 0,9 0,8 0,9 0,9 1,000 1,125 0,03 0,030 0,034
4.2 Показники патентної чистоти коеф. 1 1 1 1 1,000 1,000 0,03 0,030 0,030
5. Ергономічні бали 5 5 5 5 1,000 1,000 0,04 0,040 0,040
6. Естетичні бали 4,5 5 5 5 1,110 1,000 0,03 0,033 0,030
Разом 1,000 1,405 1,066

Як видно з результатів табл.2 значення комплексного показника якості двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20 відносно популярного однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S становить 1,405, а по відношенню до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00, що свідчить високий технічний рівень в порівнянні з аналогом конкурента виробом власного виробництва.

Наступним етапом аналізу конкурентоспроможності є визначення ціни споживання досліджуваного виробу і аналогічного виробу, а також, за їхніми значеннями, — індексу конкурентоспроможності за ціною споживання.

Ціна споживання виробу  визначається як сума його продажної ціни та теперішньої вартості експлуатаційних витрат:

,

де  — ціна продажу виробу, гр. од.;

 — теперішня вартість експлуатаційних витрат за весь термін служби виробу, гр. од.

Теперішня вартість витрат показує, яка сума грошових коштів сьогодні еквівалентна тим витратам, які будуть витрачатися протягом певного періоду часу в майбутньому.

У нашому випадку, коли експлуатаційні витрати за роками не змінюються, можна використати таку формулу (теперішньої вартості атуїтенту):

,

де Т — нормативний строк служби виробу, роки;

 — річні експлуатаційні витрати, гр. од.;

і — ставка дисконту, відносні одиниці.

Так як курс національної валюти є не стабільним, то розрахунки проводяться в $USA.

Строки служби для різних холодильників є різними і розрахунки для порівняння будуть не доцільними, приймемо для всіх холодильників однаковий строк служби — 15 років (найменшим є термін експлуатації для однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S — 130 тис.год : 130000/8760=15 років). Врахуємо ціну електроенергії – 0,156 грн. /кВт·год; коефіцієнт , який враховує втрати електроенергії в електромережі – 1,05; рівень інфляції – 12%; споживна ᴨᴏᴛужність кожного з холодильників кВт·год за рік відома з технічної документації. Експлуатаційні витрати:

а)  для однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

 (US$);

б)  для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т

 (US$);

в)  для двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000

 (US$);

г)  для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20

 (US$);

д)  для двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00

 (US$).

Ціна придбання:

а)  однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S — 465 US$;

б)  двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т — 460 US$;

в)  двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 — 452 US$;

г)  двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20 — 499 US$;

д)  двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00 — 487 US$.

Ціна споживання:

а)  для однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

(US$);

б)  для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т

(US$);

в)  для двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000

(US$);

г)  для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20

(US$);

д)  для двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00

(US$).

 

Рівень конкурентоспроможності виробу на відповідному сегменті ринку характеризується інтегральним індексом конкурентоспроможності, який включає в себе і вартісні показники продукції в поєднанні з іміджем фірми-виробника.

Спочатку визначається індекс конкурентоспроможності виробу за ціною споживання, який дозволяє порівняти конкурентні вартісні характеристики виробу і аналога:


,

де  — ціна споживання нового виробу, гр. од.;

 — ціна споживання виробу-аналогу, гр. од.

1.  Індекс конкурентоспроможності за ціною споживання для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)  до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

;

б)  до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000

;

2.  Індекс конкурентоспроможності за ціною споживання для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)  до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

;

б)  до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00

.

Розрахунок індексу конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрами базується на тому, що новий виріб може бути відносно легко реалізований на ринку, якщо ціна споживання цього виробу є меншою, ніж ціна споживання аналогу, скоригована на комплексний показник якості нового виробу , тобто якщо виконується умова

.

З огляду на це, для індексу конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрами можна записати наступний вираз

.

1.  Індекс конкурентоспроможності за ціно-якісними параметрами для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)  до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

;

б)  до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000

;

2.  Індекс конкурентоспроможності за ціною споживання для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)  до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

;

б)  до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00


.

Необхідно зазначити, що виконання поданої вище умови є необхідним, але не достатнім, хоча при  значно більшому від 1 вже на цій стадії можна вважати виріб конкурентоспроможним.

А для того щоб остаточно пересвідчитися у конкурентоспроможності певного виду продукції аналізованого виробника по відношенню до аналогічної продукції іншого виробника, необхідно проаналізувати вплив на його конкурентоспроможність таких факторів «іміджу фірми», як наприклад «brand name» фірми-виробника, сервісне обслуговування, доставка споживачам тощо.

Для визначення індексу конкурентоспроможності за цими факторами, тобто іміджем фірми-виробника, викорисᴛᴏʙується формула:

,

де m — кількість факторів, які оцінюються;

 і  — бальна оцінка j-го фактору відповідно нового виробу і його аналогу, бали;  — вагомість j-го фактору для споживача, відн. од.

Дані та розрахунки зведені в табл.3

 

Таблиця 3. Визначення іміджу фірм-виробників

п/п

Параметри Значення параметрів, бали Вагомість параметру Зважений показник, бали
INDESIT Atlant INDESIT Atlant
1. Імідж фірми 4 3 0,5 2,00 1,50
2. Гарантія виробника 3 4 0,25 0,75 1,00
3. Сервісне обслуговування 3 3 0,15 0,45 0,45
4. Доставка ᴛᴏʙару 2 2 0,1 0,20 0,20
Разом 1,00 3,40 3,15

Отже,

.

Інтегральний індекс конкурентоспроможності виробу, який враховує всі фактори, як ціново-якісні, так і імідж фірми-виробника, розраховується за формулою:

,

де  — вагомості відповідно ціново-якісних факторів та іміджу фірми-виробника для споживача. Згідно проведених на Заході маркетингових досліджень  і , при умові, що .

Якщо , то можна зробити висновки про те, що новий вид продукції є конкурентоспроможним на відповідному сегменті ринку.

1.  Інтегральний індекс конкурентоспроможності із врахуванням всіх факторів для двохкамерного холодильника класу В INDESIT В-18Т по відношенню:

а)  до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

;

б)  до двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000

;


2.  Інтегральний індекс конкурентоспроможності із врахуванням всіх факторів для двохкамерного холодильника класу А INDESIT ВН-20по відношенню:

а)  до однокамерного холодильника класу В INDESIT В-18S

;

б)  до двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00

.


Висновки

 

Отже, дані аналізу конкурентоспроможності нових виробів свідчать, що фірма «INDESIT» може сміло виходити на ринок із двома новими виробами — двохкамерним холодильником класу В INDESIT В-18Т та двохкамерним холодильником класу А INDESIT ВН-20. Ці вироби є конкурентоспроможними по відношенню до аналогічних виробів конкурента фірми «Atlant» — двохкамерного холодильника класу В Atlant XM6023-000 та двохкамерного холодильника класу А Atlant НМ512-00. Але в порівнянні нових виробів двохкамерний холодильник класу А INDESIT ВН-20 є більш конкурентоспроможний, ніж двохкамерний холодильник класу В INDESIT В-18Т.

>> Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми "INDESIT" відносно аналогічної продукції фірми "Atlant" та ᴨᴏᴛреб споживачів
Оцінка ᴨᴏᴛочної конкурентоспроможності ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (мережа супермаркетів "Сільпо")
Оцінка ефективності освоєння виробництва нової продукції у ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода"
Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"
Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
Аналіз системи маркетингу туристичної фірми "Вир Мандрів"
Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"
Розробка комплексу маркетинга фірми "Схід"
Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")


Похожие документы


Оцінка конкурентоспроможності продукції фірми "INDESIT" відносно аналогічної продукції фірми "Atlant" та потреб споживачів
Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту організацій   Розрахункова робота з курсу Управління конкурентоспроможністю продукції підприємств обробної промисловості...

Дослідження ринку борошняних кондитерських виробів Молдови з метою виходу на нього українського виробника бісквітної продукції Кондитерської фабрики "Рошен" (м. Київ)
Міністерство освіти та науки України Київський національний торговельно-економічний університет Індивідуальне завдання з дисципліни: міжнародний маркетинг на тему: «Дослідження ринку борошняних кондитерських виробів Молдови з метою виходу на нього українського виробника бісквітної продукції Кондитерської фабрики «Рошен» (м. Київ)»...

Оцінка трудомісткості алгоритму
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя Кафедра комп’ютерних систем та мереж Звіт до лабораторної роботи №4 на тему Оцінка трудомісткості алгоритму з дисципліни Комп’ютерні системи Виконав: Студент групи СІ 22...

Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"
Міністерство освіти та науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра інформаційних систем та мереж Залікова робота з дисципліни «Комп’ютерний практикум» на тему: «Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин ...

Оцінка забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ЗВІТ До лабораторної роботи №4 з курсу: „Основи екології” на тему: Оцінка забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту Виконав: ст. гр. ЗІ-11 Лис О.Р. Львів – 2010...

Bigreferat.ru - каталог учебной информации (c) 2013-2014 | * | Правообладателям